Wo Chi Xi Hong Shi

Swallowed Star

4.1
Chapter 127 15th January 2022
Chapter 126 8th January 2022

Winter Sovereign

3.7
Chapter 7 6th February 2021
Chapter 6 6th February 2021

Lord Xue Ying

4.3
Chapter 46 27th October 2020
Chapter 45 27th October 2020