Dajiaochong

Nirvana Mountain

3.6
Chapter 108 26th June 2022
Chapter 107 20th October 2020

Tyrant

3.7
Chapter 64 26th June 2022
Chapter 63 20th October 2020

The Tale of Deer in the Woods

4.4
Chapter 63 30th October 2020
Chapter 62 30th October 2020

Invincible Brave King

3.5
Chapter 55 25th October 2020
Chapter 54 25th October 2020

Hello To My God

4
Chapter 104 25th October 2020
Chapter 103 25th October 2020

Medical Consort

4.5
Chapter 75 20th October 2020
Chapter 74 20th October 2020

Get Out Of The World

4.3
Chapter 30 20th October 2020
Chapter 29 20th October 2020

Love Like In The Novels

4.3
Chapter 58 20th October 2020
Chapter 57 20th October 2020

My Master Is Not A Human

4
Chapter 39 20th October 2020
Chapter 38 20th October 2020

Stray Dog (Dajiaochong)

3.9
Chapter 48 20th October 2020
Chapter 47 20th October 2020

Prey

2.7
Chapter 100 20th October 2020
Chapter 99 20th October 2020

Plastic Surgeon

4
Chapter 15 20th October 2020
Chapter 14 20th October 2020

Werewolf’s Wish

4.2
Chapter 70 20th October 2020
Chapter 69 20th October 2020

Vampire & Cross

4.1
Chapter 54 20th October 2020
Chapter 53 20th October 2020

Sinners’ Game

3.4
Chapter 20 20th October 2020
Chapter 19 20th October 2020

I’m Not A Monk

4
Chapter 18 20th October 2020
Chapter 17 20th October 2020